NIU på gymnasiemässan!

  • 17 okt 2014

Lördag 15/11 mellan klockan 9-14 kan man besöka gymnasiemässan.
Plats: Teknikhallen på Idrottsparken.

NIU-nationellt godkänd idrottsutbildning:

Fria Läroverken i Norrköping är utvald till certifierat NIU (Nationellt godkänd idrottsutbildning) i simning. Detta innebär att vi erbjuder en kvalitetssäkrad utbildning som ger dig möjligheter att utvecklas till elitsimmare. Vi samarbetar med Norrköpings kappsimningsklubb. Till Fria Läroverkens elitidrottsinriktning kan du som har förutsättningar och vilja att förverkliga dina drömmar söka.

På NIU får du vid sidan om dina studier de bästa förutsättningarna för att nå elitnivå i din sport. Genom nationellt intag kan du söka till Fria Läroverken med NIU var du än bor. Söker gör du via Specialidrottsförbundet för den idrott du utövar. Med flera pass i veckan utvecklas du maximalt inom just din sport samtidigt som du lär dig allt du behöver veta om din kropp och din idrott. Utbildningen är certifierad av Specialidrottsförbundet.

Träningen som bedrivs på skolan är anpassad för att utveckla just din individuella förmåga. Du kommer som elev ha tre pass i veckan på förmiddagarna under skoltid. De praktiska passen kombineras givetvis även med teori och fysträning. Med tillgång till hallar, bassäng, gym och lektionssalar bedrivs undervisningen i en riktig elitidrottsmiljö.

Om du skulle bli skadad, behöver en första diagnos på skada eller om du behöver program och rådgivning i din rehab så har skolan en egen sjukgymnast för alla idrottare.

NIU-utbildningen kan kombineras med programmen: Naturvetenskap- inriktning naturvetenskap, Samhällsvetenskap- inriktning beteendevetenskap, Ekonomi, Barn och fritid- inriktning fritid och hälsa samt Teknilprogrammet.

Mer information om Fria Läroverken www.laroverken.se/norrkoping