Välja aktivitet - Academy

Här får du en liten hjälp att välja vilken grupp som är lämplig att välja utifrån ålder och förkunskaper.

 

Boka aktivitet

 

NKK Academy Sjöstjärnan

Rekommenderad ålder: 4-6 år

 

Förkunskaper:

Vara i bassängen utan vårdnadshavare

Våga gå ner i bassängen

Minst 4 år gammal

 

Mål:

Bubbla

Doppa huvudet

Flyta med hjälpmedel

Sparka med hjälpmedel

Flyta utan hjälpmedel 5 sek

Hålla andan 10 sek under vatten

 

Sparka utan hjälpmedel

Bröstsimsbentag

Crawl sammansatt simning 5 m

 

Flyta på ryggen 5 sek

Bröstsim sammansatt simning 5 m

Bekväm i djupa bassängen

 

Boka aktivitet

 

NKK Academy Bläckfisken

Rekommenderad ålder: 5-7 år

 

Förkunskaper:

Se mål för NKK Sjöstjärnan

 

Mål:

Flyta på mage 10 sek

Hoppa i på djupt vatten

Frånskjut

 

Flyta på rygg 10 sek

Bröstsim sammansatt simning 10 m

Crawl ben 10 m (stålmannen)

 

Br ben rygg

Livräddningsryggsim testa

Cr SS 10 m

 

Flyta på rygg djup bassäng

10 m br djup bassäng

25 m valfritt grund bassäng

 

Boka aktivitet

 

NKK Academy Rockan

Rekommenderad ålder: 6-8 år

 

Förkunskaper:

Se mål för NKK Bläckfisken

 

Mål:

Ryggsims ben

Bröstsim med timing

Crawl med andning åt sidan

 

25 m livräddningsryggsim grunt vatten

10 m kickar

Testa voltvändning

 

10 m livräddningsryggsim djupt vatten

Frånskjut rygg

25 m valfritt djup bassäng

 

Ryggsim sammansatt simning 15 m

Brröstsim sammansatt simning 15 m

Crawl sammansatt simning 15 m

 

Boka aktivitet

 

NKK Academy Delfinen

Rekommenderad ålder: 7-10 år

 

Förkunskaper:

Se mål för NKK Rockan

 

Mål:

Testa fjäril sammansatt simning

25 m fjärilsims kickar

25 m bröstsim sammansatt simning - djupt vatten

 

25 m livrygg - djupt vatten

25 m crawl - djupt vatten

50 m valfritt - djupt vatten

 

Bröstsim andning varje armtag

25 m ryggsim sammansatt simning

4 längder medley - grunt vatten

 

Fjärilsim sammansatt simning

Voltvändning

100 m valfritt - djupt vatten

 

Boka aktivitet