Styrelse

Styrelsen valdes vid årsmöte 27 mars 2023.

 

Andreas Evlinger
Andreas Evlinger
Ordförande

Mikael Bönnemark
Mikael Bönnemark
Vice ordförande

Anders Westerberg
Anders Westerberg
Ledamot

Område: Arrangemang

Mari Jakobsson
Mari Jakobsson
Sekreterare

Område: Simmarrådet och FF

Erika Hagström
Erika Hagström
Ledamot

Jonas Mandorf
Jonas Mandorf
Ledamot