Funktionärer & regler


Funktionärer - en viktig del av vår verksamhet.

Våra funktionärer utgör en viktig del av vår tävlingsorganisation. Vi arbetar hårt för att utbilda och fortbilda våra funktionärer. Till en normal tävling behöver vi ca 25 funktionärer så det är lätt att räkna ut att för många blir vi aldrig!
Tag chansen att komma med i gemenskapen. På köpet får du en grundlig utbildning i simningens ädla regelkunskaper.

Det är inte så dramatiskt som det låter att vara funktionär. Det är enbart roligt att befinna sig vid bassängkanten vid våra tävlingstillfällen.

Tack på förhand.